Disclaimer

De redactie van webmaildirect.nl doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.

De op webmaildirect.nl getoonde informatie en functionaliteit is met zorg en aandacht samengesteld. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website kan echter op elke moment en zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. webmaildirect.nl kan een foutloos en ononderbroken functioneren van deze website niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Wanneer je van webmaildirect.nl gebruiktmaakt, verklaar je daarnaast akkoord en op de hoogte te zijn van het onderstaande:

Uitingen op deze website

Op webmaildirect.nl staat onze eigen mening. Deze is zoveel mogelijk objectief, maar subjectief tot stand gekomen op basis van eigen ervaringen. Aan deze uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Foto’s en beeldmateriaal op webmaildirect.nl

Het beeldmateriaal op webmaildirect.nl is afkomstig van eigen beeldmateriaal, ingestuurde foto’s en creative commons. Waar van toepassing wordt de bron en fotograaf onderaan elke pagina duidelijk vermeld.

Alle teksten, beeldmateriaal en andere uitingen op de website, vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van webmaildirect.nl

Links disclaimer

Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden niet door webmaildirect.nl gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. webmaildirect.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites.